Iskolánk története

A Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-ben átadott 23 tantermes épületben kezdte meg a működését a Városi Sportcsarnok mellett, a Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyeként. Helyzetéből és nevéből kiindulva komoly művészeti oktatás vette kezdetét.
A régi iskola, a Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola és AMI 1955-ben átadott 12 tantermes épületben kezdte meg a működését a József Attila lakótelepen. Helyzetéből adódóan a lakótelep fejlődésével párhuzamosan vált egyre szűkebbé, mely bővítésre ösztönözte az akkori fenntartókat. A plusz 8 tanterem megépítésére 1965-ben került sor. A lakótelep bővítésével 1980-ra az iskola tanulólétszáma elérte a 909 főt, mely további tantermek létrehozását tette szükségessé. 1982-ben + 3 tanteremet építettek. 1990-ben iskolánkhoz csatolták a Váci Mihály u. 1. sz. alatti óvoda épületét. Létszámunk folyamatosan nő. 2002. szeptember 1-én vehettük birtokba az „E” épületet, amelyben 5 tanulócsoport kapott helyet. 2006 szeptemberében a tanulócsoportok számának növekedése miatt a Váci Mihály utcai tagiskolából ki kellett költözni és helyette a Csokonai utcai kollégiumban kialakított 10 tantermes épületbe került át az 1. – 2. évfolyam.
2011. szeptember 01-től iskolánk többcélú intézménnyé alakult és felvette a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevet. A Miklósi Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 2004-ben hozta létre a Művészeti Tanoda Alapítvány (székelye: 2310 Szigetszentmiklós, Radnóti utca 6). A Pest Megyei Bíróság által nyilvántartásba vett alapítvány alapító okirata alapján az intézmény folyamatos fenntartója. Az intézmény jogszerű működését 2004. szeptember 1-jén kezdte meg, mely ilyenformában 2011. augusztus 31.-vel szűnt meg és 2011. szeptember 1.-vel beolvad iskolánkba. 2014. szeptember 1-én, az új épület átadásával a Szebeni úton, sikerült újabb 660 kisdiák számára biztosítani a színvonalas általános iskolai oktatást.
2017. szeptember 1-ével azonban elérkezett az idő, hogy két iskola legyen a már több mint 1500 fővel rendelkező intézményből. Egyik a volt József Attila Általános Iskola (Radnóti utcai és Csokonai utcai épületek), a másik az Ádám Jenő nevét viselő általános iskola és AMI lett. Ettől az időponttól az Ádám Jenő Zeneiskola, amely 1991. szeptember 1-én alakult, beolvad az Ádám Jenő nevét viselő iskolába. Így a művészeti oktatás teljes palettája jelen van iskolánkban az általános oktatás mellett.