Konduktív Óvoda és EGYMI

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését a Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény látja el. Az erről szóló tájékoztatót alább olvashatják:

EGYMI

Az intézményegység neve: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Az intézmény alapítója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Az intézmény átszervezésének időpontja: 2014. szeptember 1.
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kálvin tér 4/a.

Szakmai alapdokumentum alapján feladatai 2014. szeptember 1-ől az utazó gyógypedagógusi hálózat és fejlesztő nevelés-oktatás megszervezése és működtetése.

Utazó gyógypedagógusi hálózat

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (az EGYMI) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerület kezdeményezésére jött létre 2014 őszén. Utazó tanári tevékenységünket a térség általános iskoláiban látjuk el a sajátos nevelési igényű tanulók körében.

Gyógypedagógusaink és konduktoraink nagyfokú szakmai elhivatottsággal végzik munkájukat. Ez az oka annak, hogy rendszeres résztvevői a megyében megrendezésre kerülő képzéseknek, önképzéseknek. Végzettségüknek és elsajátított tudásuknak köszönhetően több területet érintő terápiás módszereket ismernek, és azokat hatékonyan alkalmazzák is mindennapi munkájuk során. Az EGYMI sikerességét a többségi iskolában dolgozó tanító és tanár kollégák, valamint a szülők pozitív visszajelzései is igazolják.

Munkánkat az év eleji szintfelméréssel és az aktuális szakértői vélemények elemzésével kezdjük, majd a tanulók értékelésével zárjuk. A rehabilitációs foglalkozásaink fő célja a diákjaink tanulási képességeinek fejlesztése, valamint az iskolai kudarcokhoz vezető okok hatásának mérséklése. Szemléletmódunk azonos, ezért mindannyian azon az elven osztozunk, hogy a fiatalok pozitív irányú gondolkodásának elősegítését, az erkölcsös és kötelességtudó életmód választását és a közösséghez való tartozás igényét is formálnunk kell. Rendszeresen foglalkozunk az önértékelés és az önbizalom erősítésének, együttműködési készségének, a kompetenciaérzés és a motiváció kialakításának fejlesztésével is.

A nevelés-oktatás folyamatát hat terület ellátásával vagyunk hivatottak a köznevelési intézményekben segíteni. Ezek a következők:

– komplex gyógypedagógiai ellátás,

– szurdopedagógiai ellátás,

– autizmusspecifikus ellátás,

– pszichopedagógiai ellátás,

– konduktív pedagógiai ellátás,

szenzoros integrációs szemléletű mozgásfejlesztés.

Az ellátás heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően, a törvény (2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete) által meghatározott keretek között történik.

Bővebb információkat az alábbi linken találnak:

http://konduktivovoda.hu/