Szociális segítő

Online tájékoztató Ádám Jenő

Iskolai szociális segítő neve

Panyi Enikő

Ügyfélfogadási idő:

Minden kedden 8.30:-13:30 között (Z107-hegedűterem)

Minden kedden 15:00-17:00 között

Szülőknek előre egyeztetett időpontban.

Elérhetőségek:

Telefonszám: +36 24/443-367

+36-20/368-96-15

E-mail: panyi.eniko(kukac)cssk.szszm.hu

A tevékenység célja:

A köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, azok családjának, és az intézményben dolgozó pedagógusoknak nyújt támogatást azáltal, hogy egyéni és csoportos formában segíti:

· a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,

· a gyermek tanulmányi kötelezettségének teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását,

· a gyermeket tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,

· a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint a nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában.

· a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését illetve megszüntetését.

Amit nyújtunk:

· egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés szülőknek (gyermeknevelési és egyéb családi problémák, életvezetési nehézségek, elakadások feltárása és kezelése érdekében);

· információnyújtás, ügyintézésben segítségnyújtás (elérhető szolgáltatásokról, jogokról, gyermekvédelmi, szociális ellátó rendszer működéséről, anyagi problémák esetén az igényelhető támogatásokról, hátralékkezelés lehetőségeiről);

· krízisintervenció (beavatkozás, segítségnyújtás krízishelyzetben);

· közvetítés konfliktushelyzetekben (gyermek és gyermek, gyermek és szülő, szülő és pedagógus, gyermek és pedagógus között, szülő és pedagógus is kérheti a részvételt);

· prevenciós foglalkozások szervezése igény szerint;

· szociális készségek fejlesztése igény szerint csoportos formában;

· közvetítés egyéb szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően javaslatot teszek a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, szükség esetén segítséget nyújtok a kapcsolat kialakításában;

· pedagógusoknak konzultációs lehetőség;

· egyéni tanácsadás gyermekeknek problémáik kezelése érdekében;

· súlyos veszélyeztető helyzet, elhúzódó családi konfliktusok észlelése esetén, jelzőrendszeri tagként a család delegálása a család- és gyermekjóléti szolgálathoz. (Amennyiben pedagógus észleli a problémát, neki kell jelezni!).

Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében foglalt adatait. Facebook elérhetőségünk: óvodai és iskolai szociális segítők Szigetszentmiklós

https://www.facebook.com/%C3%93vodai-%C3%A9s-iskolai-szoci%C3%A1lis-seg%C3%ADt%C5%91k-Szigetszentmikl%C3%B3s-114454130239706